Болничка апотека

Ивана Милић, магистар фармације, шеф апотеке