Етички одбор

 • Етички одбор:
  др Бојана Бојовић, специјалиста неуропсихијатрије, председник
  др Вишња Мандић Попов, специјалиста психијатрије, заменик председника
  др Силвана Јовановић, специјалиста неуропсихијатрије
  др Љиљана Николић, специјалиста психијатриједр Ненад Стојадиновић, специјалиста психијатрије
  др Обрад Гломазић, специјалиста психијатрије
  Милена Ђиновић, мастер правник