Надзорни одбор:

  • Надзорни одбор:
    Јелена Рајковић, дипломирани економиста из Ковина, председник
    Јелена Наранчић, дипломирани правник из Ковина, члан (представник Оснивача)
    Др Звездан Милошевић, специјалиста психијатрије из Београда, члан (из реда
    запослених)