Документи


Статут болнице

Делатност болнице

Закон о раду

Посебан колективни уговор

Правилник о организацији и систематизацији послова

Пословни кодекс

Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације