Информатор о раду

Статут болнице
Делатност болнице
Закон о раду
Посебан колективни уговор
Правилник о организацији и систематизацији послова
Пословни кодекс
Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације