Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

1. Одељење за правне и опште послове:

Мирјана Јоковић, дипл. правник, начелник одељења
контакт телефон: 013 302273 

2. Одељење за економско-финансијске послове:

Сања Јованов Жђик, спец. струковне економије, начелник одељења
контакт телефон: 013302215

 • Одсек књиговодства
  Данијела Амбруш, дипл. економиста, шеф одсека
 • Одсек финансијска оператива
  Ранка Савковић, економиста, шеф одсека


3. Одељење за техничке и друге сличне послове

Слободан Арсић, начелник одељења

 • Кухиња
  Кристина Видовић, нутрициониста, шеф кухиње
 • Перионица
  Јелена Спирковић, пословођа перионице
 • Техничка радионица, одржавање круга и економија
  Зоран Шојић, инжењер инвенстиционог и техничког одржавања уређаја и опреме
 • Ложионица
  Душко Јованов, пословођа ложионице
 • Возни парк
  Зоран Ивановић, шеф возног парка – диспечер