Служба немедицинских послова

Одељење за правне и опште послове:

  • Одсек за опште, правне, кадровске послове и безбедност и здравље на раду;

Одељење за економско-финансијске послове:

  • Одсек књиговодства;
  • Одсек финансијска оператива;

Одељење за техничке и друге слична послове:

  •  Кухиња;
  • Перионица;
  • Техничка радионица;
  • Ложионица;
  • Возни парк