Психијатријска служба

А) Болничка одељења интезивног и полуинтезивног третмана

1 Одељење за интезивни третман психотичних поремећаја – мушко;
· Одсек за форензичку психијатрију;

2 Одељење за интезивни третман психотичних поремећаја – женско;

3 Одељење за непсихотичне поремећаје и гранична стања;
· Одсек за дијагностику, специјалистичку и консултативну делатност;

4 Одељење за лечење од алкохолизма;

5 Одељење психогеријатрије – интезивни и полуинтезивни третман;

Б) Одељења за продужени психијатријски третман

1 Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I;

2 Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко II;

3 Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско;

4 Психосоциорехабилитационо одељење;
· Одсек за психосоциорехабилитацију и послове социјалне проблематике, радноокупациону терапију и физикалну терапију;

В) Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања

1 Одељење за продужени третман психогеријатрије;

2 Одељење за лечење психоорганских синдрома услед соматских и других болести;
· Одсек за продужени третман психоорганских синдрома услед телесних болести;

Г) Дневна болница