Корисне адресе

Телефони

+381(0)13/302-222 +381(0)13/741-234

Републичке и покрајинске установе:

 

Министарство здравља Републике Србије
www.zdravlje.gov.rs

 

Републички фонд за здравствено осигурање
www.rfzo.rs/

 

Покрајински секретаријат за здравство

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

 

Институт за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић – Батут“

www.batut.org.rs

 

Агенција за лекове и медицинска средства

https://www.alims.gov.rs/ciril/

 

Специјална болница за психијатријске болести ,,Др Славољуб Бакаловић“ Вршац

www.spbvrsac.org.rs/

 

Клиника за психијатријске болести ,,Др Лаза Лазаревић“ Београд

https://www.lazalazarevic.rs/

 

Специјална болница за психијатријске болести ,,Горња Топоница“
www.spbtoponica.rs/

 

Специјална болница за психијатријске болести ,,Свети Врачеви“ Нови Кнежевац

http://www.spbnoviknezevac.rs/

 

Специјална болница за болести зависности
www.drajzerova.org.rs/

 

Институт за ментално здравље
www.imh.org.rs

 

Клиника за психијатрију КЦВ

 

https://www.kcv.rs/organizaciona-struktura/klinika-za-psihijatriju/

Институт за психијатрију Нови Сад
http://stens.users.sbb.rs/psihijatrija/organizacija.html

 

Болница за психијатрију – КБЦ ,,Др Драгиша Мишовић“ Дедиње
www.dragisamisovic.bg.ac.rs/stranice/c_bolnice_psihijatrija.html

 

Клиника за психијатрију ВМА
www.vma.mod.gov.rs/sr/specijalnosti/klinike/neuropsihijatrijske-klinike/klinika-za-psihijatriju#.UcrBFDtFDzs

 

Клиника за психијатрију КЦ Ниш
www.kcnis.rs/index.php/klinike/37-klinike/klinike-novo/189-psihijatrija

 

Клиника за психијатрију КЦ Крагујевац
www.kc-kg.rs/organizacija/klinike/klinika-za-psihijatriju

 

Српско лекарско друштво
www.sld.org.rs

 

Друштво лекара Војводине

https://dlv.org.rs/

 

Савез здравствених радника Војводине

https://www.szrv.org/sr-rs/

 

 

Коморе и удружења:

 

Лекарска комора Србије
www.lks.org.rs

 

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије

www.kmszts.org.rs

 

Удружење психијатара Србије
www.ups-spa.org

 

Друштво психолога Србије
www.dps.org.rs