Управни одбор

 • Управни одбор:
  Милан Здравковић, дипломирани економиста из Ковина, председник
  Мирјана Паулица, дипломирани економиста из Мраморка, члан (представница
  Оснивача)
  Др Срђан Симић, специјалиста неуропсихијатрије из Београда, члан (из реда
  запослених)