Шеф одсека: Ивана Ћесаровић, дипломирани социјални радник;

Одсек за психосоциорехабилитацију и послове социјалне проблематике, радноокупациону терапију, физикалну терапију

Updated on 2018-11-06T08:34:45+00:00, by Miloš Joković.