1.Stručni sastanak, predavanje  „Maligni neurolepticčki sindrom i rabdomioliza u psihijatriji-značaj i prikaz slučaja

Predavač : Tijana Mirjanić, specijalista psihijatarije,

Datum : 13.10.2015

Akreditacija : A-1-2682/14 od 20.11.2014

( Predavanje nosi 2 boda za predavača, a 1 bod za slušaoce)

 

2.Stručni sastanak „U susret trećoj generaciji antipsihotika

Predavač : dr Tijana Mirjanić i Doc Nadja Marić Bojović

Datum :  6.9.2015

Akreditacija : A-1-1698/15 od 18.8.2015

(Predavanje nosi 3 boda za predavača, a 2 boda za slušaoce)

MST 2015

Updated on 2015-11-24T08:13:00+00:00, by Miloš Joković.