Предавања у 2015.години :
1.Време и место одржавања : Биоскопска сала СБПБ „Ковин“, Ковин, 5.12.2015.
Предавање : „Разлике у клиничким факторима присилно и добровољно хоспитализованих пацијената
Предавач : Мр sc др мед Верољуб Петровић
Акредитација : А-1-3017/15 (носи 2 поена за предавача и 1 за слушаоце)

2.Време и место одржавања: СБПБ „Ковин“, 02.12.2015 године, почетак у 11.30 часова
КМЕ тест:  „Индивидуално дозирање кардиоваскуларних лекова
евиденциони број – А-1-2386/14
број и датум одлуке ЗСС -153-02-4279/2014-01 15.12.2014.
врста програма : Решавање теста
(број бодова за слушаоце 10)
Носиоц акредитације: Удружење фармацеута Шумадије, Рашке и Поморавља-Крагујевац
У оквиру овог КМЕ теста проф др Душан Ђурић ( Мед факултет Крагујевац) ће представити проблем индивидуалног дозирања КВС лекова са посебним освртом на интеракције истих и лекова из групе антипсихотика, посебно кветиапина.

3.Стручни састанак, предавање  „Малигни неуролептички синдром и рабдомиолиза у психијатрији-значај и приказ случаја
Предавач : Тијана Мирјанић, специјалиста психијатарије,
Датум : 13.10.2015
Акредитација : А-1-2682/14 од 20.11.2014
( Предавање носи 2 бода за предавача, а 1 бод за слушаоце)

4.Стручни састанак „У сусрет трећој генерацији антипсихотика“
Предавач : Доц Нађа Марић Бојовић
Датум :  6.9.2015
Акредитација : А-1-1698/15 од 18.8.2015
(Предавање носи 3 бода за предавача, а 2 бода за слушаоце)
Одбор за КМЕ :
Председник : Др Тијана Мирјанић, специјалиста психијатрије
Заменик председника : Др Оливера Савић, психијатар
Чланови: Др Данка Костадиновић, неуролог
Др Звездан Милошевић, лекар на специјализацији из психијатрије
Соња Кнежевић, виша мед.сестра
Бранка Манојловић, мед.сестра

2015

Updated on 2017-03-13T09:57:42+00:00, by Miloš Joković.