Председник:
 Јелена Рајковић, председник Надзорног одбора, из Ковина, представница Оснивача 

Чланови:

  1. Јелена Наранчић, из Ковина, представник Оснивача;
  2. Др Звездан Милошевић, из Београда, из реда запослених;

Nadzorni odbor

Updated on 2019-12-19T08:51:32+00:00, by Miloš Joković.