Председник:

Милан Здравковић, председник Управног одбора, представник Оснивача;

Чланови:

  1. Мирјана Паулица, из Мраморка, представница Оснивача;
  2. Др Срђан Симић, из Београда, из реда запослених;

Upravni odbor

Updated on 2019-12-19T08:49:30+00:00, by Miloš Joković.