MST 2014

– Simpozijum glavnih sestara Vojvodine – „ Bolest u ekspanziji“, pasivno učešće

– Kongres SZRV – „Urgentna stanja-saobraćajni traumatizam“, aktivno učešće sa 4 poster prezentacije

– Stručni sastanak – „Psihijatrijska nega shizofrenih pacijenata“, predavač MS Tamara Radić

– Stručni sastanak – „Konverzivne neuroze“, predavač MS Jasmina Mijat

– Stručni sastanak – „Prodrom psihoza i značaj ranih intervencija“, predavač Dr Tijana Mirjanić

– Stručni sastanak – „Prepoznaj bolni sindrom i reaguj adekvatno“, predavač Dr Božana Dokmanović

– Stručni sastanak – „Anksiozni poremećaji“, predavač MS Ivana Mladenović

– Stručni sastanak – „Zdravstvena nega paranoidnih pacijenata“, predavač VMS Aleksandra Berić

– Kongres nacionalne asocijacije udruženja zdravstvenih radnika Srbije, aktivno učešće sa 4 poster prezentacije

– Stručni sastanak – „ Rak dojke“, predavač MS Gordana Mandić

Prilozi : 

– Veštine i načini komunikacije sa pacijentima – Dr Snežana Đoređević

– TEHNIKE U RADU SA PSIHIJATRIJSKIM PACIJENTOM

– Uloga medicinske sestre u očuvanju mentalnog zdravlja

– Anksioznost

Posteri : 

 Promovisanje zdravog modela zivota kod osoba u apstinenciji od alkohola - Jelena Beatovic Rehabilitacija prelom kuka kod starih osoba - Aleksandar Kovacevic Poster 2014. Psihoze u toku  raznih generativnih promena kod zena - Ivana Mladenovic Nega dusevnih bolesnika u stacionarnim uslovima - Ivana Mladenovic Medicinska sestra i pacijent u zajednickoj borbi protiv OKP - Tamara Radic Bipolarni poremecaj kroz proces zdravstvene nege - Aleksandra Beric

MST 2014

Updated on 2015-05-08T10:18:42+00:00, by Miloš Joković.