MST 2013

– Stručni sastanak – „Klinička dijagnostika i klasifikacija perifernih neuropatija“, predavač Prof.Dr Slobodan Apostolski

– Kongres SZRV u Kladovu „Prevencija hroničnih nezeraznih bolesti“, aktivno učešće sa 4 poster prezentacije

– Stručni sastanak – „Uloga medicinske sestre u očuvanju mentalnog zdravlja“, predavač VMS Sonja Knežević-Krnjaić

– Stručni sastanak – „Uticaj kanabisa na pojavu psihitičnih poremećaja“, predavač Mr Dr sci Veroljub Petrović

– Simpozijum Društva psihijatrijskih sestara-tehničara Srbije, „Proces zdravstvene nege u psihijatriji“

– Stručni sastanak – „Strah i anksioznost kod psihotičnog pacijenta“, predavač MT Pavle Blagojević

– Stručni sastanak – „Redukcija stigmatizovanosti među mentalno obolelim osobama“, predavač Mr sci.med. Dr Snežana Đorđević

– Stručni sastanak – „Sindrom sagorevanja na radu“, predavač Prof. dr Marko Munjiza

MST 2013

Updated on 2015-05-07T11:09:47+00:00, by Miloš Joković.