MST 2012

– Stručni sastanak – „Migrena“, predavač Dr Danka Kostadinović

– Kongres SZRV u Kladovu „Palijativno zbrinjavanje – dodajmo kvalitet životu“, aktivno učešće sa 4 poster prezentacije

– Stručni sastanak – „ Demencije“, predavač Dr Danka Kostadinović

– Stručni sastanak – „Nega bolesnika u terminalnoj fazi bolesti“, predavač VMS Biljana Savić

– Stručni sastanak – „Povišene masnoće u krvi i ishrana“, predavač MS Snežana Veljić

– Stručni sastanak – „Diabetes mellitus-primena NovoPen brizgalice u insulinskoj terapiji“, predavač VMS Svetlana Simonović

– Stručni sastanak – „Neki od prediktora i posledice zloupotrebe alkohola u populaciji shizofrenih pacijenata“,

   predavač Mr sci.med. Dr Snežana Đorđević

– Stručni sastanak – „Istorijat i uloga antidepresiva u savremenoj psihijatriji“, predavač Dr Višnja Mandić-Popov

– Stručni sastanak – „Prijem psihijatrijskog pacijenta i uloga medicinske sestre u nezi i lečenju istog“, MS Ivana Mladenović

– Stručni sastanak – „Uloga medicinske sestre u lečenju pacijenata sa opsesivno kompulzivnim poremećajem“,

   predavač MS Tamara Radić

– Stručni sastanak – „Distimija-loše raspoloženje“, predavač MS Jasmina Mijat

– Stručni sastanak – „Urgentna stanja u bolestima zavisnosti – dijagnostika i lečenje“, predavač Prof. dr Ivan Dimitrijević

– Stručni sastanak – „Uloga medicinske sestre u timskom radu u prijemnoj ambulanti SBPB „Kovin““,

   predavač MS Suzana Jovančić

– Stručni sastanak – „Fizičko sputavanje agresivnih pacijenata“, predavač VMS Aleksandra Berić

– Stručni sastanak – „Psihološka reakcija na bolest gerijatrijskog pacijenta“, predavač Prof. dr Marko Munjiza

MST 2012

Updated on 2015-05-07T11:10:38+00:00, by Miloš Joković.