EDUKACIJA MST

U okviru Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“ postoji Udruženje zdravstvenih radnika koje više godina unazad ima usku saradnju sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine.

S obzirom na potrebu, ali i obavezu kontinuirane edukacije i unapređenja znanja i veština medicinskih sestara i tehničara, u saradnji sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine, organizuju se odlasci na kongrese, simpozijume, stručne sastanke, kao i dolasci predavača u ustanovu.

Kontinuiranom edukacijom su obuhvaćene sve medicinske sestre i zdravstveni tehničari u ustanovi, a više godina unazad smo i aktivni učesnici Kongresa zdravstvenih radnika Vojvodine.

Tim za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“ čine: VMS Sonja Knežević – Krnjaić, VMS Aleksandra Berić i MS Branka Manojlović.

EDUKACIJA MST

Updated on 2015-05-07T11:12:44+00:00, by Miloš Joković.