Рад СБПБ “Ковин” заснива се на савременом тренду и препорученим променама  у стручно-методолошком приступу, као и препорученим облицима стручне праксе, у великим специјалним болницама као што је СБПБ “Ковин” у Ковину. Такве смернице дате су од Републичке Стручне Комисије за ментално здравље и у складу су са препорукама стручних комисија за ментално здравље европске комисије ЕУ. Наредних година Болница би се налазила на лаганом, поступном и колико је то могуће, временски динамизираном, процесу редукције од установе са великим бројем постеља, дугим хоспитализацијама и боравком великог броја пацијената без правих медицинских тј. клиничких индикација. Истовремено, синхроно Болница треба да се у потпуности потврди свим својим капацитетима, пре свега стручним ресурсима и постане носиоц у афирмацији развијања свих других ванболничких облика третмана лица са менталним сметњама у друштвеној заједници.
Наизглед ово су два супротстављена концепта, али за протекле четири године сарадње са свим чиниоцима, који су Болницу посетили, у складу са донесеним Законима и Уредбама из области третмана лица са менталним сметњам, као и документима неше државе и зацртане сарадње са Стручним тимовима ЕК ЕУ и досадашњим наступањем Болнице и њеним афирмативним приступом и досадашњим учешћем у оваквом раду, Болница добија на новом квалитету и значају, као и битним разлозима свог даљег постојања и рада.

Процена је да ће специјалне болнице, те и наша бити носиоци трансформације психијатријске службе, те и садржаја пружања одређених услуга у друштвеној заједници.Такав пројекат, финансиран од ЕК је започет и наша Болница је заступљена у тимском раду пројекта.

Практично, по садашњој динамици, за претпоставити је да би Болница иницирала различите облике пружања услуга лицима са менталним сметњама на регионалном нивоу, за шта има оспособљене кадрове, те би дала стручни супорт кроз планиране програме услуга. Осим тога, афирмисана је идеја да стручни кадрови Болнице буду промотери едукације кадрова из мреже психијатријских капацитета Републике са терена који у великом броју упућује пацијенте на продужено лечење и то са велике територије. Процена је да се ради о процесу са трајањем између десет до двадесет година, потреба за повећањем кадра и сталним континуираним едуковањем Болницу би стручно најпозитивније потврдили и показали јасну потребу њене улоге и места у систему здравства Србије.
Приоритет би био пресељење Акутног Мушког одељења са спрата у простор садашње Централне радне терапије. Та активност је започета и постоје изгледи за реализацију финасирањем фондације Lifeline из Чикага. Ускоро ће бити постављен и пуштен у употребу пластеник који је дониран од исте фондације, а служиће радној терапији пацијената, те производњи украсног цвећарског засада којим ће се такође, кроз радну терапију пацијената, те производњи украсног цвећарског засада којим ће се такође, кроз радну терапију, украшавати болнички круг тј. парковска површина Болнице, која ће уз то доприносити хуманијем амбијенту.
Неопходно је устројити нову унутрашњу организацију. Иако је дуже време непримерена, тек у последњој години са повратком лекара са специјализација и пријемом нових лекара, такви услови су се сада стекли.  Не само број лекара, него и њихова едукованост сада то омогућавају. Како сада постоји и лекар са ужом специјализацијом из форезничке психијатрије планира се отварање Одељења форензичке психијатрије. Оделљење неурологије, по новом закону,  више није у саставу Специјалних психијатријских болница те и оно треба да добије своју другачију намену и функционално-организациону позицију.
Треба наставити са интезивираним радом стручних тела Болнице и устројавањем стручно-методолошке праксе, интезивирањем примене и даљим устројавањем стандардизованих оперативних процедура у свакодневном раду Болнице за сваки стручни профил запослених. И даље што интезивније мотивисати рад сваког запосленог. Нарочито стимулисати и подстицати и развијати пријемчивост здравственог кадра, којим ће стицати и примењивати најновија достигнућа из теорије и праксе у тртману лица са менталним сметњама.

Comments:0

Оставите одговор

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

О БОЛНИЦИ

Updated on 2017-02-06T15:07:44+00:00, by sbadmin.