Унутрашња организација СБПБ „Ковин“ Ковин састоји се из три службе:

 • ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА
 • СЛУЖБА ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДЕЛАТНОСТИ
 • СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

Расподела по одељењима изгледа овако:

 • ПСИХИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА

А) Болничка одељења интезивног и полуинтезивног третмана

1 Одељење за интезивни третман психотичних поремећаја – мушко;

 • Одсек за форензичку психијатрију;

2 Одељење за интезивни третман психотичних поремећаја – женско;

3 Одељење за непсихотичне поремећаје и гранична стања;

 • Одсек за дијагностику, специјалистичку и консултативну делатност;

4 Одељење за лечење од алкохолизма;

5 Одељење психогеријатрије – интезивни и полуинтезивни третман;

Б) Одељења за продужени психијатријски третман

1 Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко I;

2 Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – мушко II;

3 Одељење за продужени третман психотичних поремећаја – женско;

4 Психосоциорехабилитационо одељење;

 • Одсек за психосоциорехабилитацију и послове социјалне проблематике, радноокупациону терапију и физикалну терапију;

В) Одељења за психогеријатрију и друга психоорганска стања

1 Одељење за продужени третман психогеријатрије;

2 Одељење за лечење психоорганских синдрома услед соматских и других болести;

 • Одсек за продужени третман психоорганских синдрома услед телесних болести;

Г) Дневна болница

 • СЛУЖБА ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДЕЛАТНОСТИ

1 Кабинет за психологију;

2 Болничка лабораторија;

3 Болничка апотека;

 • СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

1 Одељење за правне и опште послове;

 • Одсек за опште, правне, кадровске послове и безбедност и здравље на раду;

2 Одељење за економско-финансијске послове;

 • Одсек књиговодства;
 • Одсек финансијска оператива;

3 Одељење за техничке и друге слична послове

 • Кухиња;
 • Перионица;
 • Техничка радионица;
 • Ложионица;
 • Возни парк;

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Updated on 2017-09-22T10:56:48+00:00, by Miloš Joković.