Предавања у 2014. години :
1.Психијатријска секција Српског лекарског друштва поводом 90 година од оснивања СБПБ“Ковин“
Организатори : Психијатријска секција Српског лекаског друштва, Удружење психијатара Србије, Удружење психијатријских установа Србије
• Историјат Специјалне болнице за психијатријске болести Ковин – Др Жељко Родић
• Терапијске смерницеу лечењу схизофреније – национални водич
• Увод : Епидемиологија схизофреније и основни принципи лечења – Проф.др Душица Лечић Тошевски, дописни члан САНУ
• Фармакотерапија схизофреније одраслих – Проф.др Александар Дамјановић
• Нежељени ефекти антипсихотика – Доц др. Срђан Миловановић
• Стратегије третмана схизофреније у случају изостанка терапијског одговора – Проф.др Славица Ђукић-Дејановић
• Третман схизофреније код деце и адолесцената. Третман схизофреније у трудноћи. Психотерапија, психосоцијалне интервенције и нивои здравствене заштите у третману схизофреније – Доц.др Милица Пејовић-Милованчевић
• Когнитивно – бихевиорални приступ у терапији психотичних поремећаја – Др Снежана Ђорђевић, мр.sc. психијатар
• Превенција психоза – изазов раних интервенција код продрома – Др Тијана Мирјанић, психијатар
• Сателитски симпозијум Хемофарм – Проф.др Горан Михајловић и Доц.др Ђенђи Силађи-Младеновић
2. Курс “ Национални водич добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење Схизофреније“
Предавач: Проф др Душица Лечиц Тосевски, психијатар
Датум одржавања 20.6.2014
Акредитација Одл.бр. 153-02-4068/2013-01, таб.ЛК А-1-2983/13
3. Стручни састанак „Продром психоза и значај раних интервенција“
Предавач: Др Тијана Мирјанић, специјалиста психијатрије СБПБ „Ковин“, Ковин
Датум одржавања 20.5.2014.
Акредитација бр А-1-1558/14

Одбор за КМЕ :
Председник : Др Тијана Мирјанић, специјалиста психијатрије
Заменик председника : Др Оливера Савић, психијатар
Чланови: Др Данка Костадиновић, неуролог
Др Звездан Милошевић, лекар на специјализацији из психијатрије
Соња Кнежевић, виша мед.сестра
Бранка Манојловић, мед.сестра

2014

Updated on 2017-03-13T09:22:18+00:00, by Miloš Joković.