Предавања у 2013. години :
• Клиничка дијагностика и класификација периферних неуропатија
Проф. др Слободан Апостолски А-1-441/13 одржано 5.4.2013. године
• Утицај канабиса на појаву психотичних
Мр сци. мед. др Верољуб Петровић А-1-1549/2012 одржано 10.5.2013. године
• Редукција стигматизованости међу ментално оболелим особама
Мр сци. мед. Др Снежана Ђорђевић А-1-2795/12 одржано 13.11.2013. године
• Синдром сагоревања на раду
Проф. др Марко Муњиза А-1-2794/12 одржано 14.11.2013. године
Одбор за КМЕ :
Председник : Мр сци. мед. др Снежана Ђорђевић, специјалиста психијатрије
Заменик : Др Данка Костадиновић, специјалиста неурологије
Чланови : Др Мандић Попов Вишња, специјалсита психијатрије
Др Звездан Милошевић, лекар на специјализацији из психијатрије

2013

Updated on 2017-03-13T09:16:59+00:00, by Miloš Joković.