Предавања у 2012. години :
• Неки од предиктора и последице злоупотребе алкохола у популацији схизофрених пацијената
Мр сци. мед. др Снежана Ђорђевић А-1-1548/2012 одржано 22.6.2012.године
• Историја и улога антидепресива у савременој психијатрији
Др Вишња Мандић Попов А-1-1547/2012 одржано 6.9.2012. године
• Ургентна стања у болестима зависности
Проф др Иван Димитријевић А-1-1943/2012 одржано 13.11.2012. године
• Психолошка реакција на болест геријатријског пацијента
Проф. др Марко Муњиза А-1-1545/2012 одржано 20.12.2012. године
Одбор за КМЕ :
Председник : Мр сци. мед. др Снежана Ђорђевић, специјалиста психијатрије
Заменик : Др Данка Костадиновић, специјалиста неурологије
Чланови : Др Мандић Попов Вишња, специјалсита психијатрије
Др Звездан Милошевић, лекар на специјализацији из психијатрије

2012

Updated on 2017-03-13T09:15:20+00:00, by Miloš Joković.