EDUKACIJA MLADIH LEKARA

Počev od oktobra 2012.godine u SBPB „Kovin“ se održava redovna kontinurana edukacija kliničkih i lekara na specijaizaciji. Cilj edukacije je da se mladi lekari upoznaju sa osnovnom psihijatrijsko terminologijom, psihijatirjskim poremećajima i načinima terapije. Edukacija je strukturisana u formi redovnih sastanaka koji se održavaju dva puta mesečno u formi seminara, koje uz superviziju pripremaju polaznici edukacije.
Supervizor edukacije je Mr sci.med. dr Snežana Đorđević, specijalista psihijatrije.

EDUKACIJA MLADIH LEKARA

Updated on 2015-05-07T11:05:16+00:00, by Miloš Joković.