Одлуке о закључењу оквирног споразума ЈН 1.1.2-2020-1 – санитетски и медицински потрошни материјал