Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.2-2020 – санитетски и медицински потрошни материјал , партија 16.