Обавештење о закљученом II уговору ЈН 1.1.6-2020 – материјал за одржавање објеката, партија 4. – електроматеријал