Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.29-2020 – медицинска опрема – ултразвучни колор доплер апарат