Oбaвeштeњa o зaкључeним oквирним спoрaзумимa JН 1.1.2-2020 – сaнитeтски и мeдицински пoтрoшни мaтeриjaл, пaртиja 5.,6.,10.,13.,14.,16.,17.,18.,21.,23.,26. и 27.

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 5

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 6

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 10

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 13

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 14

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 16

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 17

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 18

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 21

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 23

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 26

Обавештење о закљ. оквирном споразуму- санитетски,1.1.2-2020, партија 27