Позив за подношење понуда за ЈН 1-1-29-2019-1 – Лекови са Д листе и изван листе лекова РФЗО-а

Dokument IIa -JN 1.1.29-2019-1 Dokument IIb – Obrazac ponude -JN 1.1.29-2019-1 Dokument IIv -Tehnicka specifikacija- JN 1.1.29-2019-1 SPECIJALNA BOLNICA KOVIN – KONKURSNA DOKUMENTACIJA JN 1.1.29-2019-1  

Одлука о додели уговора ЈН 1-1-29-2019; Одлука о обустави поступка – лекови – партија 2 – 2019; Одлука о обустави поступка – лекови – партија 1 – 2019

odluka o dodeli ugovora JN 1.1.29-2019 odluka o obustavi postupka – lekovi, partija 2 -2019 odluka o obustavi postupka -lekovi , partija 1. – 2019  

Одлука о додели уговора – санитетски ЈН 1-1-28-2019; Одлука о додели уговора – санитетски – партија 6

odluka o dodeli ugovora – sanitetski JN 1.1.28-2019 odluka o obustavi postupka – sanitetski, partija 6  

1 2 3 151