Обавештење о закљученом уговору – Лабораторијски материјал по партијама 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 – 2019-2

Обавештење о закљ. уговору -Лабораторијски, партија 1 -2019-2 Обавештење о закљ. уговору -Лабораторијски, партија 2 -2019-2 Обавештење о закљ. уговору -Лабораторијски, партија 3 -2019-2 Обавештење о закљ. уговору -Лабораторијски, партија 6 -2019-2 Обавештење о закљ. уговору -Лабораторијски, партија 8 -2019-2…

Позив за подношење понуда за ЈН 1-3-1-2019 – Израда и монтажа олука на објектима Болнице – 2019

Izrada i montaža oluka na objektima Bolnice KD-2019 Poziv za podnošenje ponuda – JN 1.3.1-2019  

Позив за подношење понуда за ЈН 1-1-24-2019 – Материјал за одржавање објеката – 2019-2

Poziv za podnošenje ponuda JN 1.1.24-2019 SPECIJALNA BOLNICA KOVIN – TENDERSKA DOKUMENTACIJA-materijal za odrzavanje objekata-2019-2  

Позив за подношење понуда за ЈН 1-2-27-2019 – услуга изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем

Poziv za podnošenje ponuda Jn 1.2.27-2019 СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА КОВИН – ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-УСЛ.ИЗНАЈМЉ.ПОЉ.МАШИНА СА РУКОВАОЦЕМ 2019  

Одлука о додели уговора за ЈН 1-1-3-2019-2 – лабораторијски потрошни материјал; Одлука о обустави поступка за ЈН 1-1-3-2019-2 – лабораторијски потрошни материјал партија 7

odluka o dodeli ugovora Jn 1.1.3-2019-2 – laboratorijski potro[ni materijal odluka o obustavi postupka Jn 1.1.3-2019-2 – laboratorijski potro[ni materijal, partija 7.  

1 2 3 79